Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Dårrepe

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Dårrepe

Latinskt namn: Lolium temulentum L. 

Generell information

Kallas även oäring. Gröna plantor före fruktsättning är ofarliga. Fröna innehåller vanligen ett sterilt svampmycel och flera alkaloider, samt corynetoxin (bakterietoxin). 

Förgiftningssymtom

Leversvikt, kramper, buksmärta, störningar i centrala nervsystemet, och efter förtäring av större mängder frö bedövning, andningsstillestånd och död.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls