Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fingerborgsblomma

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Fingerborgsblomma

Latinskt namn: Digitalis purpurea L. 

Generell information

Fingerborgsblomma Foto: Thomas Gunnarsson

Fingerborgsblomma. Foto: Thomas Gunnarsson

Kallas även fingerhatt, biskopsört. Mycket giftig. Ettåriga bladrosetter är giftigare än blommande bestånd. Giftigheten består efter torkning och orsakas av ett flertal glykosider, framför allt digitoxin och digitalin. Förgiftning och dödsfall hos hästar har iakttagits vid konsumtion av 20-40 gram torkade blad eller 120-140 gram gröna blad. 

Förgiftningssymtom

Aptitlöshet, törst, kolik, diarré, hjärtklappning, förhöjt blodtryck, avsaktning och sedan ökning av puls, skakningar och konvulsioner, död genom förlamning av hjärta och andningsorgan.
Hudkontakt med växten kan orsaka hudinflammation (dermatit).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls