Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Fläckig munkhätta

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Fläckig munkhätta

Latinskt namn: Arum maculatum L. 

Generell information

Växtsaften är kraftigt irriterande både vid hudkontakt och konsumtion. Exakt giftverkan är ej känd men växten innehåller glykosider, alkaloider, saponiner och eteriska oljor samt kalciumoxalatkristaller. Äts ogärna på grund av bitter smak, men förgiftningsfall på häst finns rapporterat. Svagt giftig efter torkning. 

Förgiftningssymtom

Ökad salivering, aptitlöshet, orolighet, diarré, svullen hals och nacke, starkt irriterade slemhinnor på grund av innehållet av kalciumoxalat-kristaller, okoordinerade rörelser följt av kollaps och dödsfall inom 24 timmar. Aborter hos hästar och gris har också beskrivits efter konsumtion.
Direktkontakt kan ge inflammation i huden och svidande ögon.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls