Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Harsyra

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Harsyra

Latinskt namn: Oxalis acetosella L. 

Generell information

Harsyra Foto: Thomas Gunnarsson

Harsyra. Foto: Thomas Gunnarsson

Innehåller höga halter av fri oxalsyra och oxalat. Oxalsyran binder kalcium och ger hypokalcemi. Utfällt kalciumoxalat skadar njurarna. 600 gram harsyra ger symtom på får. 

Förgiftningssymtom

Hos får uppträder diarré, muskelkramp, hjärtarytmi, njurpåverkan efter konsumtion.

 

 

 

 

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls