Hundtunga - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hundtunga

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Hundtunga

Latinskt namn: Cynoglossum officinale L. 

Generell information

Innehåller toxiska pyrrolizidina alkaloider, mängden är som störst före blomning. Alkaloiderna finns kvar efter torkning. Kumulativ verkan av alkaloiderna. Nötkreatur och hästar är känsliga, får är mer motståndskraftiga.

Förgiftningssymtom

Ger framför allt leverskador med gulsot, leversvikt och anemi. Till följd av leverskadorna förekommer centralnervösa symtom (hepatoencefalopati) och fotosensitivitet (ökad känslighet för ljus), se alsikeklöver. Kan ge depression, avmagring, avvikande beteende, ”aimless wandering”, blindhet, huvudtryckningar, blod i urinen, dödsfall. 

Behandling

Behandling är vanligen utsiktslös på grund av allvarliga irreversibla leverskador.

Obduktionsfynd

I levern ses portal fibros, megolocytos, levercellsnekros, gallgångshyperplasi, gallstas och nodulär hyperplasi.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls