Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Innan betessläpp, titta vad som växer i hagen!

Förra årets torra sommar resulterade i att många djurägare valde att använda marker till bete som tidigare inte använts. Då artrikedomen ofta är större på mark som inte odlats som jordbruks- eller trädgårdsmark kan även skadliga eller rent av giftiga växter förekomma där.

Även om djuren ofta undviker att äta de giftiga växterna, är det viktigt att ha i åtanke att torka och brist på annat bete kan resultera i att djur väljer att äta av de växter de vanligtvis undviker.

  1. Sprängört orsakar förgiftningsfall på bete varje år.

    Gå själv ut på plats och titta vad som växer innan du släpper ut dina djur på bete.
  2. Finns det växter du inte känner igen? Vänd dig till växtintresserade personer i din närhet eller kontakta en botaniskt kunnig person för artbestämning. Information om växter finns till exempel på Naturhistoriska riksmuseets virtuella flora eller SLU:s ogräsrådgivare.
  3. Upptäcker du giftiga eller oönskade växter på betet? Om det är enstaka plantor kan det vara möjligt att avlägsna dessa, alternativt hägna av området. Observera att du inte får ta bort fridlysta växter, dessa kan bara hägnas bort. Om problemet är utbrett på den aktuella platsen bör du noggrant överväga om det är lämpligt att släppa djur på just detta bete.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls