Johannesört - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Johannesört

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Johannesört

Latinskt namn: Hypericum spp. 

Generell information

Johannesört Foto: Thomas Gunnarsson

Johannesört. Foto: Thomas Gunnarsson

Kallas också mansblod. Hela växten är giftig på grund av innehållet av hypericin, eteriska oljor etetera. Giftigheten avtar till cirka 20 procent vid torkning. Dödlig dos för kor cirka 5 kilo gröna växtdelar per 100 kilo kroppsvikt. I Storbritannien har svåra förgiftningsfall på häst rapporterats. 

Förgiftningssymtom

Fotosensibilisering, se alsikeklöver, med infektion i skadad hud. Andra symtom är aptitlöshet, diarré, feber, nervförlamning, stapplande gång, synrubbningar, ökad urinavsöndring, snabb puls och andning, koma, sällan dödsfall.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls