Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Johannesört

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Johannesört

Latinskt namn: Hypericum spp. 

Generell information

Johannesört Foto: Thomas Gunnarsson

Johannesört. Foto: Thomas Gunnarsson

Kallas också mansblod. Hela växten är giftig på grund av innehållet av hypericin, eteriska oljor etetera. Giftigheten avtar till cirka 20 procent vid torkning. Dödlig dos för kor cirka 5 kilo gröna växtdelar per 100 kilo kroppsvikt. I Storbritannien har svåra förgiftningsfall på häst rapporterats. 

Förgiftningssymtom

Fotosensibilisering, se alsikeklöver, med infektion i skadad hud. Andra symtom är aptitlöshet, diarré, feber, nervförlamning, stapplande gång, synrubbningar, ökad urinavsöndring, snabb puls och andning, koma, sällan dödsfall.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls