Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kabbleka

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Kabbleka

Latinskt namn: Caltha palustris L. 

Generell information 

Kabbleka. Foto: Thomas Gunnarsson

Hela växten innehåller protoanemonin, vilket gör den giftig både i torkat och färskt tillstånd (se sippor och smörblomma). Ratas i allmänhet av betande djur. 

Förgiftningssymtom

Hästar får kolik, ökad salivering, urinträngning och mörkröd urin, diarré (ibland blodig), ataxi, ibland dödlig utgång.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls