Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kärrfräken

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Kärrfräken

Latinskt namn: Equisetum palustre L. 

Generell information 

Fräken- och bräkenväxter är generellt sett giftiga på grund av sitt innehåll av thiaminas, vilket är ett enzym som bryter ned B-vitaminet thiamin i kroppen (orsakar ansamling av pyruvat i blodet vilket hämmar omvandling till acetylCoA). Fräkenväxterna innehåller också bland annat alkaloider och saponiner. Kärrfräken anses vara den giftigaste av fräkenarterna. Vissa uppgifter tyder på att unga plantor är giftigare än äldre plantor. Växten undviks i allmänhet på bete, men är giftig även torkad. 20 procent inblandning i hö är dödlig dos för häst. Se även åkerfräken och örnbräken

Förgiftningssymtom

Urinträngning, grumlig blick, bindhinnekatarr, dålig aptit (begär efter fräken kan dock förekomma), benägenhet för upprördhet och rädsla (överdrivna reaktioner), ostadiga ben, svag bakdel, kollaps, förlamning av centrala och motoriska nervsystemet, blod i urinen, diarré, störningar i sexualfunktioner, död via andningsförlamning efter 2-14 dagar.

Vitamin B1 (foderjäst) kan verka som ”motgift” tillsammans med övrig veterinär behandling.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls