Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kärrspira

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Kärrspira

Latinskt namn: Pedicularis palustris L. 

Generell information

Kärrspira. Foto: Thomas Gunnarsson

Kallas även lusört, kallgräs. Är giftig på grund av sitt innehåll av glykosiden rhinantin. Se även höskallra. Undviks i regel av betande djur. 

Förgiftningssymtom

Anses vara särskilt giftig för får, men både får och nötkreatur har drabbats av blod i urinen, mag-tarmkatarr och anemi efter konsumtion.

 

 

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls