Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Klätt

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Klätt

Latinskt namn: Agrostemma githago L. 

Generell information

Kallas också åkerklätt, kornnejlika. Innehåller glykosider med saponina egenskaper. Kan framförallt förekomma som kontamination i korn. Klättförgiftning hos häst har rapporterats i Storbritannien. 

Förgiftningssymtom

Lokalt retande, dålig aptit, svag törst, ökad salivering, kolik, diarré, förhöjd kroppstemperatur, inkoordination, förlamning, hjärtpåverkan, påverkan på centrala nervsystemet, dödsfall.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls