Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Lupin

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Lupin

Latinskt namn: Lupinus spp. 

Lupiner som orsakade förgiftning

Lupiner från fallet med de förgiftade amerikanska kalvarna (se nedan). Foto: Christer Bergsten

Lupinförgiftade nötkreatur med senkontrakturer

Lupinförgiftade amerikanska nötkreaturer med senkontrakturer. Lupinerna i detta fall visade sig vara L. leucophyllus, L. sulfureus, and L. sericeus Foto: Christer Bergsten

Generell information

Flera lupinarter finns. I Sverige förekommer blomsterlupin och sandlupin förvildade. Lupinfrö är giftiga på grund av sitt innehåll av alkaloider. Vissa lupinarter odlas som foderväxt (foderlupin, sötlupin), och dessa innehåller lägre halter av alkaloider. Bitterlupin är giftig även efter torkning. 

Förgiftningssymtom

Kronisk förgiftning anses bero på mykotoxin (fomopsin) som kan finnas på växten. Symtom kan då innefatta ödem, anorexi, anemi. Akut lupinförgiftning anses bero på alkaloidinnehållet. Ökad salivering, sväljningssvårigheter, oro, kramper, gulsot, koma, dödsfall efter timmar-dagar. Bitterlupin kan ge fosterskador.

Hos nötkreatur är den största risken med lupiner att fostret skadas om kon får i sig lupiner i tidig dräktighet (40-100 dagar). Detta kan leda till att kalven föds med missbildningar som gomspalt och bendefekter. Lupinerna är som mest teratogena när de är väldigt unga och när de är överblommade och har fröställningar.

Det finns ingen behandling för lupinförgiftning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls