Nattskatta - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nattskatta

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Nattskatta

Latinskt namn: Solanum nigrum L. 

Generell information 

Hela växten är giftig på grund av sitt innehåll av glykoalkaloider (solaniner), nitrat och nitrit. Omogna gröna bär innehåller högst halt av solaniner, medan lägst halt återfinns i roten. Giftigheten kan avta med ensilering, men fortfarande vara tillräcklig för att orsaka förgiftningssymptom. 

Förgiftningssymtom

Initialt kan förgiftade hästar vara upphetsade, följt av depression med sänkt hjärtrytm och andningssvårigheter, muskelsvaghet och stapplighet, koordinationsproblem, utvidgade pupiller, kolik, vattnig och ibland blodig diarré. Vid förtäring av större mängder uppges hästar dö av hjärtstillestånd.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls