Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nattskatta

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Nattskatta

Latinskt namn: Solanum nigrum L. 

Generell information 

Hela växten är giftig på grund av sitt innehåll av glykoalkaloider (solaniner), nitrat och nitrit. Omogna gröna bär innehåller högst halt av solaniner, medan lägst halt återfinns i roten. Giftigheten kan avta med ensilering, men fortfarande vara tillräcklig för att orsaka förgiftningssymptom. 

Förgiftningssymtom

Initialt kan förgiftade hästar vara upphetsade, följt av depression med sänkt hjärtrytm och andningssvårigheter, muskelsvaghet och stapplighet, koordinationsproblem, utvidgade pupiller, kolik, vattnig och ibland blodig diarré. Vid förtäring av större mängder uppges hästar dö av hjärtstillestånd.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls