Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Odört

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Odört

Latinskt namn: Conium maculatum L.

Generell information

Odört. Foto: Thomas Gunnarsson

Växten är mycket giftig och innehåller coniin samt närbesläktade alkaloider. Alkaloidhalten är högst under blomningen (cirka 2 procent) men högst i frukterna (3,5 procent). Alkaloiderna bryts ned under torkning, men torkad odört innehåller fortfarande skadliga halter alkaloider. Dödlig dos för hästar är mer än 2 kilo gröna växtdelar, upp till 750 gram färsk odört har konsumerats utan förgiftningseffekter. Har en karaktäristisk, obehaglig råttlukt och ratas i allmänhet av betesdjur. Giftigheten hos odört har varit känd under minst 2000 år. 

Förgiftningssymtom

Symtom visas inom 20-30 minuter efter konsumtion. Snabb andning, ökat salivflöde, svårigheter att svälja, diarré, muskelsvaghet, matthet och nervösa darrningar, ibland konvulsioner, ibland uppsvälld bakkropp, okänslighet, svindel, kramper, kastning av foster, förlamning i motoriska nerver och ryggmärg, progressiv paralys, andningsförlamning, dödsfall. Andedräkten hos förgiftade djur kan ha den karaktäristiska råttlukt som växten avger.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls