Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Penningört

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Penningört

Latinskt namn: Thlaspi arvense L. 

Generell information

Växten innehåller glykosiden sinigrin. Ratas i allmänhet av betande djur. Växten har en skarp lukt då den bryts eller krossas. Se även löktrav

Förgiftningssymtom

Se förgiftningssymtom av löktrav, särskilt kraftig urinavsöndring. Penningört anses kunna orsaka dödlig förgiftning.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls