Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Röd hundrova

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Röd hundrova

Latinskt namn: Bryonia diocia Jacq. 

Generell information

Växten innehåller flera glykosida och alkaloida substanser, samt saponiner. Förgiftningsfall hos hästar har rapporterats. Bryonia alba (hundrova) är också giftig.  

Förgiftningssymtom

Akut (blodig) diarré, riklig urinering, riklig svettning, andningssvårigheter, okoordinerade rörelser, konvulsioner, ovillighet att röra sig och ibland upphörande av träckavgivning. Häftig kolik med buksmärtor. Växten är starkt retande och har cytotoxisk verkan. Hudkontakt med växt- eller bärsaft kan orsaka rodnad och blistring. Allergisk reaktion kan också förekomma.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls