Röd hundrova - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Röd hundrova

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Röd hundrova

Latinskt namn: Bryonia diocia Jacq. 

Generell information

Växten innehåller flera glykosida och alkaloida substanser, samt saponiner. Förgiftningsfall hos hästar har rapporterats. Bryonia alba (hundrova) är också giftig.  

Förgiftningssymtom

Akut (blodig) diarré, riklig urinering, riklig svettning, andningssvårigheter, okoordinerade rörelser, konvulsioner, ovillighet att röra sig och ibland upphörande av träckavgivning. Häftig kolik med buksmärtor. Växten är starkt retande och har cytotoxisk verkan. Hudkontakt med växt- eller bärsaft kan orsaka rodnad och blistring. Allergisk reaktion kan också förekomma.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls