Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Rödmire

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Rödmire

Latinskt namn: Anagallis arvensis L. 

Generell information

Rödmire. Foto: Thomas Gunnarsson

Växten är giftig, förmodligen på grund av innehållet av glykosida saponiner och en flyktig olja.  

Förgiftningssymtom

Mag-tarmstörningar, stapplighet, okoordinerade rörelser, andningssvårigheter, i slutskedet koma och snabb sänkning av kroppstemperaturen.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls