Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sippor

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Sippor

Latinskt namn: Anemone spp., Pulsatilla spp. 

Generell information

Till exempel vitsippa, blåsippa, gulsippa, mosippa med flera. Alla innehåller protoanemonin som redan i den växande plantan sönderdelas till anemoninsyra (ogiftig) och anemonin (giftig, narkotiskt verkande). Giftigheten avtar vid torkning. 

Förgiftningssymtom

Ökad salivering, diarré, gastroenterit. Anemonin orsakar blod i urinen, inflammation i mag-tarmkanalen, skador på centrala nervsystemet och död under kramp- och förlamningssymtom.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls