Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Skräppor

  • Klassificering: Oönskad växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Skräppor

Latinskt namn: Rumex spp. 

Generell information

Flera arter av skräppa finns. Anses ej vara giftiga men innehåller oxalat (se ängssyra och bergsyra). Skräppor har en mycket stor fröproduktion och kan sprida sig i vallar och beten på bekostnad av de önskade betesväxterna. Ratas vanligtvis av betesgående hästar. 

Orsak till att växten är oönskad

Krusskräppa kan orsaka vattnig avföring, stark urinering, torr spasmodisk hosta och svettningar efter konsumtion.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls