Smörblomma - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Smörblomma

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Smörblomma

Latinskt namn: Ranunculus acris L. 

Generell information

Smörblomma innehåller giftigt protoanemonin (se sippor), som under torkning övergår till anemonin som är mindre giftigt, och slutligen till anemoninsyra, som är ogiftig. Smörblommor i torrt hö är ogiftiga, ensilage innehållande smörblommor behöver lagras minst två månader för att giftigheten skall avta. Växten är giftigast vid blomningen, därefter avtar giftigheten. De flesta betande djur ratar smörblomma. Förgiftade djur som tillfrisknat kan söka upp växten och åter äta av den med ny förgiftning som följd. 

Förgiftningssymtom

Normalt sett endast lätt gastroenterit. Vid konsumtion av större mängder även hudinflammation, ökad salivering, hosta, näsflöde, kolik, gasspänningar, buksmärtor, diarré, avmagring, inflammation i mage-tarm och njurar, darrningar, matthet, kramper, bedövning, raserianfall och ibland dödsfall.
Växtsaften är frän och djur som ligger i smörblommor kan få irriterad hud.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls