Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Smörblomma

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Smörblomma

Latinskt namn: Ranunculus acris L. 

Generell information

Smörblomma innehåller giftigt protoanemonin (se sippor), som under torkning övergår till anemonin som är mindre giftigt, och slutligen till anemoninsyra, som är ogiftig. Smörblommor i torrt hö är ogiftiga, ensilage innehållande smörblommor behöver lagras minst två månader för att giftigheten skall avta. Växten är giftigast vid blomningen, därefter avtar giftigheten. De flesta betande djur ratar smörblomma. Förgiftade djur som tillfrisknat kan söka upp växten och åter äta av den med ny förgiftning som följd. 

Förgiftningssymtom

Normalt sett endast lätt gastroenterit. Vid konsumtion av större mängder även hudinflammation, ökad salivering, hosta, näsflöde, kolik, gasspänningar, buksmärtor, diarré, avmagring, inflammation i mage-tarm och njurar, darrningar, matthet, kramper, bedövning, raserianfall och ibland dödsfall.
Växtsaften är frän och djur som ligger i smörblommor kan få irriterad hud.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls