Spikklubba - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Spikklubba

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Spikklubba

Latinskt namn: Datura stramonium L. 

Generell information

Hela växten är mycket giftig på grund av sitt innehåll av alkaloider som hyoscyamin, atropin, scopolamin (hyoscin). Även nitrater kan förekomma. Giftigheten avtar ej vid torkning. Växten luktar illa, men blommorna (som bara är utslagna på natten) doftar gott. Förgiftningsfall hos häst har rapporterats i USA men är mycket ovanliga, främst beroende på växtens oaptitlighet och begränsade utbredning. Förekomst av 75 milligram spikklubba per kilo foder leder till förgiftning av häst. 

Förgiftningssymtom

Kramper, oro och rastlöshet, okoordinerade rörelser, ökad andningsfrekvens, ökad kroppstemperatur, ökad puls, diarré, depression, utvidgade pupiller, anorexi, förlamning, dödsfall.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls