Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Stagg

  • Klassificering: Oönskad växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Stagg

Latinskt namn: Nardus stricta L. 

Generell information

Ratas ofta av betande djur om andra betesväxter finns tillgängliga. 

Orsak till att växten är oönskad

Stagg är ej giftig men styv och träaktig och kan hos hästar orsaka irritation och katarr i slemhinnor i mag-tarmkanalen, ibland med dödlig utgång.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls