Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Starr

  • Klassificering: Oönskad växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Starr

Latinskt namn: Carex spp. 

Generell information

Ratas i allmänhet av betande djur om andra betesväxter finns tillgängliga. 

Orsak till att växten är oönskad

Starr-släktet är inte giftigt men är hårt och strävt och kan orsaka mekaniska skador på tunga och gom samt retningar i mag-tarmkanalens slemhinnor. Hö som innehåller mycket starr kan orsaka diarré, blodig urin, avmagring samt i enstaka fall ryggmärgsblödning och död (nötkreatur).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls