Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Stormhatt

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Stormhatt

Latinskt namn: Aconitum lycoctonum L.

Generell information

Hela växten är mycket giftig på grund av innehållet av aconitin. 10-12 milligram aconitin är dödlig dos för häst (ungefär 200-400 gram färska växtdelar). Giftig även efter torkning. Betesdjur ratar i allmänhet växten, men den kan utgöra problem i betesmarker då ett bestånd snabbt blir tätt och manshögt, och kan konkurrera ut de önskade betesväxterna.  

Förgiftningssymtom

Först stimulans och sedan depression av andning och cirkulation. Ökad salivering, lokalt irriterande på huden. Vid konsumtion av större mängder förekommer plötsliga, snabba dödsfall på grund av av kvävning och cirkulationskollaps. Gifterna kan även absorberas via huden, varför stormhatt skall hanteras med stor försiktighet.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls