Svärdslilja - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Svärdslilja

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Svärdslilja

Latinskt namn: Iris pseudacorus L. 

Generell information

Hela växten är giftig i både färskt och torkat tillstånd på grund av sitt glykosidinnehåll. Hästar och får ratar vanligen växten men förgiftningsfall finns rapporterade. 

Förgiftningssymtom

Ökad salivering, ökad kroppstemperatur, diarré (ibland blodig), magkatarr, kolik och hudinflammation. Växten är starkt lokalt retande. Förgiftade hästar har återhämtat sig inom några dagar efter konsumtionstillfället.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls