Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Tåg

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Tåg

Latinskt namn: Juncus spp. 

Generell information

Det finns mycket begränsad information om giftighet hos tåg, men troligen innehåller tåg-arter cyanogena glykosider. 

Förgiftningssymtom

Plötsliga dödsfall hos djur som konsumerat tåg-arter har påträffats, troligen orsakade av syrebrist.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls