Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Tibast

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Tibast

Latinskt namn: Daphne mezereum L. 

Generell information

Kallas även pepparbuske, sidenbast. Hela växten, men särskilt bark och frö, är giftiga troligtvis på grund av innehållet av mezerin som är mycket giftigt. 30 gram bark eller blad är dödlig dos för häst. Giftig även i torkat tillstånd.  

Förgiftningssymtom

Hosta, svettning, kolik med svåra buksmärtor, häftig och ofta blodig diarré efter förstoppning, njurinflammation, blod i urinen, matthet, anorexi, inkoordination, stapplighet, konvulsioner, förhöjd kroppstemperatur, våldsam puls, feber, andnöd, cirkulationskollaps och död. Starkt retande och blistrande lokal verkan vid hudkontakt, karcinogent. 

Var noga med att inte avlägsna fridlysta växter. En lista över fridlysta växter finns exempelvis på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)

Tibast. Foton: Thomas Gunnarsson

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls