Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Törel-arter

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Revormstörel
Latinskt namn: Euphorbia helioscopia L. 

Svenskt namn: Rävtörel
Latinskt namn: Euphorbia peplus L. 

Generell information

Alla törelarter innehåller mycket giftig mjölksaft, som kan vara dödlig. Giftigheten avtar vid torkning av växten, men förgiftning kan ske även från hö. Förgiftning är relativt ovanligt då betesdjur i allmänhet ratar växten, men vid betessläpp på våren kan djur som är ”som galna efter grönt” konsumera den. Törelförgiftning har konstaterats hos hästar (framförallt i Australien och Nya Zeeland) och nötkreatur. Det finns fler giftiga törelarter (Euphorbia spp.) än de här beskrivna. 

Förgiftningssymtom

Kolik, mag- och tarminflammation, kraftig svullnad och inflammation i munhålan, ökad salivering, blodig diarré, blod i urinen (särskilt hos unga djur), kolik, kramper, leverskador, cirkulationsrubbningar och död.

Mjölksaften kan framkalla inflammation och blindhet vid kontakt med hud respektive ögon.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls