Trolldruva - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Trolldruva

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Trolldruva

Latinskt namn: Actaea spicata L. 

Generell information

Hela växten är giftig,  innehåller alkaloiden cimicifugin samt ett protoanemoninliknande ämne. Se sippor och smörblomma.  

Förgiftningssymtom

Hudkontakt med bären framkallar rodnad och blåsor. Vid förtäring orsakar växten diarré, mag-tarminflammation, andningssvårigheter, förvirringstillstånd (påminner om atropinförgiftning).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls