Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Trolldruva

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Trolldruva

Latinskt namn: Actaea spicata L. 

Generell information

Hela växten är giftig,  innehåller alkaloiden cimicifugin samt ett protoanemoninliknande ämne. Se sippor och smörblomma.  

Förgiftningssymtom

Hudkontakt med bären framkallar rodnad och blåsor. Vid förtäring orsakar växten diarré, mag-tarminflammation, andningssvårigheter, förvirringstillstånd (påminner om atropinförgiftning).

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls