Vallört - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vallört

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Vallört

Latinskt namn: Symphytum officinale L. 

Generell information

Växten innehåller nitrater och pyrrolizidina alkaloider. Giftig även i torkat tillstånd. Hela plantan är giftig. 

Förgiftningssymtom

Andningssvårigheter, blåfärgning av munnen på grund av nitrit. Leverskador på grund av alkaloidinnehållet endast vid större konsumtion. Kollaps hos häst finns rapporterat. Hudkontakt med de grövre håren på växten kan framkalla hudirritation/inflammation.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls