Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vallört

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Vallört

Latinskt namn: Symphytum officinale L. 

Generell information

Växten innehåller nitrater och pyrrolizidina alkaloider. Giftig även i torkat tillstånd. Hela plantan är giftig. 

Förgiftningssymtom

Andningssvårigheter, blåfärgning av munnen på grund av nitrit. Leverskador på grund av alkaloidinnehållet endast vid större konsumtion. Kollaps hos häst finns rapporterat. Hudkontakt med de grövre håren på växten kan framkalla hudirritation/inflammation.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls