Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vattenmärke

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Vattenmärke

Latinskt namn: Sium latifolium L. 

Generell information

Växten påminner om sprängört och de båda växer ofta tillsammans. Vattenmärkes rot och frukter är giftiga. Konsumeras normalt sett ej av betande djur. 

Förgiftningssymtom

Plötsliga, snabba dödsfall hos nötkreatur.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls