Vattenstäkra - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vattenstäkra

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Vattenstäkra

Latinskt namn: Oenanthe aquatica, även Oenanthe crocata 

Generell information

Innehåller oenanthotoxin som liknar cicutoxin (se sprängört). 250 gram färska växtdelar är dödlig dos för häst. Växten är giftig även efter torkning.
Rapporter om förgiftning med Oenanthe-arter finns på flera djurslag inklusive häst, nötkreatur, får och gris. I övrigt se sprängört

Förgiftningssymtom

Ger liknande symtom som sprängört, men djur kan också dö plötsligt utan föregående symtom.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls