Vildpersilja - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Vildpersilja

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Vildpersilja

Latinskt namn: Aethusa cynapium L. 

Generell information

Vildpersilja innehåller bland annat coniin (se odört) samt den narkotiskt verkande alkaloiden cynapin. Hela plantan är giftig. Hästar har förgiftats efter konsumtion av mer än 500 gram färsk vildpersilja. I torkat tillstånd är vildpersilja troligen ej giftig. I normalfallet ratas vildpersilja av betesgående djur.  

Förgiftningssymtom

På ön Guernsey har hästar med vit mule och vita partier på benen drabbats av svår hudinflammation på de vita partierna (se alsikeklöver och fotosensitivisering) samt diarré efter konsumtion av vildpersilja, medan hästar utan vita hudpartier ej drabbats. De drabbade hästarna förblev känsliga en längre tid efter förgiftningen. Andra symtom kan inbegripa ökad salivering, diarré, kolik, kramper, progressiv paralys.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls