Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kurs i Fördjupning i HACCP samt Provtagningsmetodik

SVA välkomnar dig till kurs i Fördjupning i HACCP, anpassat för foder- och foderråvarutillverkning samt Provtagningsmetodik, teorin och praktiken.

Utbildningar våren 2017

Uppsala
25-26 jan Fördjupning i HACCP anpassat för foder- och foderråvarutillverkning

Nässjö
28-29 mars Fördjupning i HACCP anpassat för foder- och foderråvarutillverkning

Norrköping
10-11 maj Kurs i provtagningsmetodik, i teorin och praktiken

Om fördjupningskursen i HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) är en arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i foder-/livsmedelskedjan för att produkten ska vara säker för konsumenten. Detta arbetssätt är ett viktigt redskap samt ett lagkrav för att förebygga eller undanröja foderrelaterade faror eller reducera dem till en acceptabel nivå. Genom att ha ett väl fungerande kontrollsystem ökar även tryggheten internt samt att man för omvärlden kan visa att man styr och kontrollerar riskerna i tillverkningen. Kursen är en fördjupningskurs och vänder sig till dig som har en grundläggande kunskap om HACCP. Dagarna kommer att varvas med teori och diskussioner. Tanken är att du som deltagare ska vara delaktig och dela med dig av dina erfarenheter och funderingar.

Om provtagningsmetodikkursen

Ett säkert foder har en bra hygienisk kvalitet. Ett foder med bra hygienisk kvalitet innehåller inga eller begränsande halter av sjukdomsframkallande mikroorganismer, mykotoxinbildande svampar, skadliga främmande ämnen eller främmande föremål. Men ur säkerställer du detta genom provtagning? Målet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i provtagningsmetodik och dagarna kommer att varvas med teori och praktik.

Anmäl dig här

KURSER ANGE DITT NAMN
Fördjupningskurs i HACCP, Uppsala den 25-26 jan 2017 (sista anm.dag 13 jan)
  
Fördjupningskurs i HACCP, Nässjö den 28-29 mars 2017 (sista anm.dag 24 feb)
  
Kurs i provtagningsmetodik, Norrköping den 10-11 maj 2017 (sista anm.dag 14 april)
  
Företag
Adress
Postnr
Postadress
E-post
Telefonnr
 
  
Kursavgift6.000 kr - enbart ett kurstillfälle.
 11.000 kr - vid anmälan till två kurstillfällen för samma deltagare.
 24.000 kr - gå 5 personer från samma företag=betala för 4.
Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.Avgiften betalas via faktura som skickas till anmälda företag. Sista anmälningsdag, se ovan. Anmälan är bindande. Vid för få anmälda har SVA rätten att ställa in kursen.
 Har du några frågor, vänligen kontakta Magnus Thelander via e-post: magnus.thelander@sva.se eller tel: 018-67 40 23.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls