Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Lagar och regler om foder

Jordbrukspolitiken är ett så kallat ”samordnat politikområde” inom EU och de allra flesta bestämmelserna om foder är också gemensamma. Det betyder att samma regler, oftast i form av EU-förordningar, gäller lika i alla medlemsstater. På vissa områden, till exempel när det gäller salmonella, har Sverige nationella bestämmelser i form av ”Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om foder".

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls