Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Utbildningar/workshops i Fördjupning i HACCP samt fodersäkerhet

SVA välkomnar dig till utbildningar/workshops i fördjupning i HACCP, anpassat för foder- och foderråvarutillverkning samt allmän kurs om fodersäkerhet.

Utbildningar 2019

Nässjö
11-12 december - Fördjupningskurs i HACCP anpassat för foder- och foderråvarutillverkningen-

Utbildningar 2020

Nässjö
30 januari - Grundläggande utbildningsdag i fodersäkerhet

Nässjö
1-2 april - Fördjupningskurs i HACCP anpassat för foder- och foderråvarutillverkningen.

Om fördjupningskursen i HACCP

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) är en arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i foder-/livsmedelskedjan för att produkten ska vara säker för konsumenten. Detta arbetssätt är ett viktigt redskap samt ett lagkrav för att förebygga eller undanröja foderrelaterade faror eller reducera dem till en acceptabel nivå. Genom att ha ett väl fungerande kontrollsystem ökar även tryggheten internt samt att man för omvärlden kan visa att man styr och kontrollerar riskerna i tillverkningen. 
Kursen går detaljerat igenom HACCP och dagarna kommer att varvas med teori och diskussioner. Tanken är att du som deltagare ska vara delaktig och dela med dig av dina erfarenheter och funderingar.

Om fodersäkerhet

Ett säkert foder har en bra hygienisk kvalitet. Ett foder med bra hygienisk kvalitet innehåller inga eller begränsande halter av sjukdomsframkallande mikroorganismer, mykotoxinbildande svampar, skadliga främmande ämnen eller främmande föremål. Kursen är
grundläggande och under dagen går vi igenom olika faror och hur dessa kan hanteras.

Anmäl dig här

KURSER ANGE DITT NAMN
Fördjupning i HACCP, Nässjö den 11-12 dec 2019 (sista anm.dag 6 nov)
  
Grundläggande utbildningsdag i fodersäkerhet, Nässjö den 30 jan 2020 (sista anm.dag 20 dec)
  
Fördjupning i HACCP, Nässjö den 1-2 april 2020 (sista anm.dag 23 feb)
  
Företag
Adress
Postnr
Postadress
E-post
Telefonnr
 
  
Kursavgift3.000 kr - utbildningsdag i fodersäkerhet
 6.000 kr - fördjupningskurs i HACCP
 8.000 kr - vid anmälan av samma deltagare till både HACCP och fodersäkerhet
 12.000 kr - (fodersäkerhet) - gå 5 personer från samma företag=betala för 4.
 24.000 kr (HACCP) - gå 5 personer från samma företag=betala för 4.
Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.Avgiften betalas via faktura som skickas till anmälda företag. Sista anmälningsdag, se ovan. Anmälan är bindande. Vid för få anmälda har SVA rätten att ställa in kursen.
 Har du några frågor, vänligen kontakta Magnus Thelander via e-post: magnus.thelander@sva.se eller tel: 018-67 40 23.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls