Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Hudsjukdomar hos häst

Bland smittsamma hudsjukdomar hos hästar i Sverige finns bland annat ringorm, streptotrikos, löss och fotskabb. Provtagning kan ge svar. Det kanske mest smittsamma är ringorm, en svampinfektion vars sporer överlever länge i miljön, vilket kan ge problem med återsmitta i häststallar. Streptotrikos går även under namnet regnskållor. Vid fuktigt väder luckras huden upp, mikroskador uppstår och bakterien kan infektera huden. Löss och fotskabb är exempel på hudparasiter.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls