Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Kennelfästing/Brun hundfästing (Rhipicephalus sanguineus) hos hund

Kennelfästing (brun hundfästing, Rhipicephalus sanguineus) hör hemma i medelhavsområdet, det vill säga värme och luftfuktighet som motsvarar svenskt inomhusklimat. Denna fästingart kan bära på ett flertal smittoämnen som kan infektera hund.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Brun hundfästing (Rhipicephalus sanguineus). Foto: SVA

Kennelfästing/Brun hundfästing, (Rhipicephalus sanguineus). Foto: SVA (Fler foton av fästingar finns bland SVA:s pressbilder.)

Kennelfästing (brun hundfästing) tillbringar upp till 97 procent av sitt liv utanför sitt värddjur men håller sig i närheten för att kunna ta sig nödvändiga blodmål för att fullgöra sin livscykel. I praktiken innebär det att en stor fästingpopulation kan byggas upp kring en hunds bäddplats på några månader under optimala förhållanden.

När fästingarna väl upptäcks på hunden finns det risk för att hemmet härbärgerar fler. Kennelfästing (brun hundfästing) är så kallad vektor för ett flertal smittoämnen som kan infektera hund bland andra BabesiaGranulocytär anaplasma, Rickettsia och Monocytär ehrlichios vilka vanligtvis inte förekommer i Sverige.

För att komma tillrätta med ett angrepp av kennelfästing (brun hundfästing) krävs ibland att  skadedjurssanerare kontaktas. Dessutom måste hushållets hund behandlas med fästingmedel under några månader, och noggranna rutiner införas för att undvika smitta till andra hushåll. I undantagsfall kan kennelfästing (brun hundfästing) bita människa och katt, men den föredrar hund.

SVA rekommenderar att hundar behandlas mot utvärtes parasiter under utlandsvistelser eftersom det även finns andra exotiska parasiter som kan infektera dem. Fästingar som återfinns i stora antal eller under fel årstid bör alltid artbestämmas.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls