Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Onchocerca lupi hos hund

Vissa parasiter kan påträffas i ögonen hos hundar. En av dem är den filarida masken Onchocerca lupi. Den finns inte i Sverige men i andra delar av Europa och USA ökar antalet fall.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst och smitta

Onchocerca lupi (O. lupi) beskrevs första gången 1967 när parasiten påträffades hos en varg. I Europa har fall av O. lupi bland annat rapporterats från Tyskland, Grekland, Ungern, Portugal, Rumänien och Schweiz. Parasiten förekommer endemiskt i till exempel Turkiet och Mellanöstern. O. lupi är zoonotisk och i Sverige har masken diagnostiserats i öga hos människa som smittats utomlands. Man tror att masken sprids med knott (Simulium sp.) men kunskap om epidemiologi och biologi rörande masken är fortfarande begränsad. Parasiten har även hittats hos katt.

Symtom

Hos hund förekommer infektion med O. lupi som akut eller kronisk form som karaktäriseras av knutor vilka kan ses på ögonlock, konjunktiva (bindhinna) och sklera (ögonvita/senhinna). Den flera centimeter långa masken (hanen cirka 5 cm, honan cirka 16 cm) ligger inkapslad i dessa knutor. Hundar som är infekterade med O. lupi kan ha varierande symtom från ögonen, till exempel konjunktivit med ökat tårflöde. ljuskänslighet och ibland exophtalmia.

Diagnos

Fastställande av art av mask sker med morfologi och/eller PCR-analys. Larvstadier (mikrofilarier) kan påvisas i huden.

Behandling

Maskar som diagnostiseras i ögat opereras ut. I regel behandlas hunden med antiparasitära medel mot mikrofilarier och eventuellt kortikosteroider. Det finns ingen förebyggande behandling. Som hundägare kan man försöka undvika att rasta hunden när det är mycket knott ute.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls