Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Thelazia callipaeda hos hund

Vissa parasiter kan påträffas i ögonen hos hundar. En av dem är Thelazia callipaeda vars förekomst verkar öka. Masken finns inte i Sverige, däremot i många andra delar av Europa samt Ryssland och Asien.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst och smitta

Thelazia callipaeda (T. callipeada) rapporterades första gången 1910 från Kina då den hittades i ögonen på en hund. Masken kallades tidigare ”orientalisk ögonmask” på grund av dess utbredning i forna Sovjetunionen och Asien. Masken finns inte endemiskt i Sverige men däremot i många andra delar av Europa, bland annat Italien, Frankrike, Schweiz, Spanien, Portugal, Tyskland, Bosnien, Kroatien, Grekland, Bulgarien, Rumänien, Ungern. I vissa områden är mer än 50% av hundarna infekterade med T. callipaeda. Förutom hund kan exempelvis räv, varg och katt samt även människa infekteras av parasiten. I Sverige har parasiten hittats bland annat hos en hund som ursprungligen kom från Rumänien. I England har parasiten påvisats hos hundar som troligen blivit infekterade i Rumänien, Italien och Frankrike.

Den vuxna hanmasken är mellan 5 och 10 millimeter lång. Honan kan bli upp till 2 centimeter. Masken lever i vävnaderna runt ögat såsom på konjunktivan (bindhinnan), under tredje ögonlocket och i tårkanalerna. Parasiten sprids via insekter, exempelvis fruktflugan Phortica variegata, som får i sig larver som finns i tårvätska hos infekterade individer och sprider dem vidare till nästa djur.

Symtom

Hundar som är infekterade med T. callipaeda kan visa varierande symtom från ögonen, till exempel konjunktivit med ökat tårflöde, inflammation och sår i hornhinnan, samt ökad ljuskänslighet.

Diagnos

För att ställa diagnosen krävs att man påvisar förekomst av maskar och /eller larver. Fastställande av art av mask sker med morfologi och/eller PCR-analys.

Behandling

Maskar som hittats i ögat tas bort. Eftersom maskarna även kan finnas i tårkanalerna och kan vara svåra att få bort behandlas hunden i regel även med antiparasitära medel. I områden där ögonmasken förekommer kan hundar behandlas förebyggande med lämplig typ av antiparasitärt medel.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls