Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Tungmask (Linguatula serrata) hos hund

I Norden har enstaka fall av tungmask påvisats hos hundar importerade från Rumänien.

  • Anmälningspliktig: Ja
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Ja
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Tungmask,. Linguatula serrata. Foto: SVA. (Klicka för högupplöst version.)

Tungmasken Linguatula serrata hittades i Sverige första gången 2010 då den nystes ut av en rumänsk importhund. Foto: SVA. (Klicka på bilden för ett större format.)

Tungmask är en parasit som när den är vuxen sätter sig i näshålan på rävar, hundar och katter. Där kan den leva i upp till 15 månader. Hundar smittas av att äta rått slaktavfall med larver i. Framför allt idisslare blir mellanvärdar, men de flesta varmblodiga djur kan drabbas. Mellanvärdarna infekteras genom att få i sig ägg från tungmasken. Äggen sprids genom hundens nossekret eller avföring. Även människa kan infekteras av ägg, men får sällan besvär. Parasiten är inte livshotande för människor, men den är obehaglig då de vuxna maskarna kan sätta sig i människans näshåla.

Mer information om införselregler till Sverige för hundar finns på Jordbruksverkets webbplats.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls