Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Parasiter hos hund

Parasiter lever i eller på andra levande organismer från vilka de tar sin näring och orsakar skada.

Det finns olika grupper av parasiter: encelliga (protozoer), maskar (helminter), insekter och spindeldjur. I Sverige förekommer parasiter hos nästan alla djurslag och de kan orsaka klinisk sjukdom hos värddjuret.
Klicka på länk nedan för den parasit du vill läsa om.

Piskmask hos hund

Trichuris vulpis, piskmask, påvisas sällan. Parasiten kan ge upphov till symtom från magtarm-kanalen.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Förekomst

Hund vid sjö. Foto: SWEPAR, SVA/SLU

Piskmask, Trichuris vulpis, förekommer men är sällsynt hos svenska hundar. Foto: SVA/SLU

Piskmask, Trichuris vulpis, förekommer men är sällsynt hos svenska hundar. Möjligen är klimatet för kallt för att utveckling av larver i ägget skall hinna ske under en normal svensk sommar. Hos importerade hundar kan parasiten tänkas vara vanligare. I kennlar med importerade djur kan smittspridning ske.

Klinik

Vid kraftiga infektioner ses aptitlöshet, vattnig - blodig diarré, uttorkning. Vanligare är dock subkliniska infektioner med inga eller ospecifika symtom 

Diagnostik

Träckprovsundersökning för påvisande av ägg med typiskt utseende. Observera att symtom kan uppträda innan ägg börjar utskiljas med avföringen.

Behandling

Bensimidazoler i rekommenderad dos har effekt mot vuxna piskmaskar men inte larvstadier. Det finns även andra substanser registrerade för behandling mot piskmask, till exempel milbemycin. Behandlingen bör upprepas tre gånger med en månads intervall.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls