Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Bandmask (Taenia taeniformis) hos katt

Bandmask är vanligt förekommande hos utekatter. Parasiten ger i regel inte upphov till några problem.

  • Anmälningspliktig: Nej
  • Epizooti: Nej
  • Zoonos: Nej
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

 

Filmen visar kattens bandmask, en vanligt förekommande parasit hos utekatter. Film: Viktoria Olsson

Förekomst

Hos katt i Sverige har endast bandmaskarten Hydatigera (Taenia) taeniformis påvisats. Mellanvärdar är möss, råttor och sorkar. Katter kan bara smittas genom att äta larvstadier, dynten, i mellanvärden, det sker ingen smitta direkt mellan katter.

Klinik

Infektion med bandmask ger som regel inga kliniska symtom hos katt. Undantagsvis ses matsmältningsrubbningar och lös avföring.

Diagnostik

Oftast uppmärksammas infektionen genom att djurägaren ser enstaka bandmaskleder (proglottider) i avföringen eller krypande runt baken, på svansen eller korset. Ibland kan hela kedjor av proglottider ses i avföringen. Bandmaskar avger ägg oregelbundet, varför träckprovsundersökning inte alltid visar om bandmask förekommer.

Behandling

Bandmask behandlas vid påvisad förekomst. Preparat innehållande substansen prazikvantel har mycket god effekt mot samtliga bandmaskarter. Engångsdos är som regel tillfredsställande. Även fenbendazol redovisar dokumenterad effekt. Katter som vistas utomhus blir lätt återinfekterade och har ofta bandmask igen inom tre till fyra månader.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls