Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Myndigheternas roller i CWD-övervakningen

Flera myndigheter är involverade både i övervakningen och frågor som rör CWD generellt.

I korthet ansvarar Jordbruksverket för den del av övervakningen som omfattar djur med en ägare (renar, hjortar i hägn) och SVA den del som rör viltlevande hjortdjur. 

Samtliga prov analyseras vid SVA. Livsmedelsverket är involverade i frågor som rör provtagning i vilthanteringsanläggningar och i anläggningar som slaktar ren. Naturvårdsverket är involverade i frågor som rör viltförvaltning.

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls