Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Viltsjukdomar

Viltsjukdomar - information om några vanliga sjukdomsproblem 

Viltsjukdomar kan indelas efter orsaker, till exempel: 

Viltsjukdomar

Talgoxe på vinterklädd gren. Foto: Roland Mattsson/SVA

  • infektionssjukdomar, orsakade av virus, bakterier, svampar eller parasiter
  • organsjukdomar, som tumörer, missbildningar eller ämnesomsättningsrubbningar
  • yttre faktorer, som födobrist, trafikkollisioner, rovdjursangrepp, klimatpåverkan eller miljögifter.

Nedan är ett urval av dem vanligare sjukdomsproblemen hos vilt:

Grodor

Smittsamma grodsjukdomar

Gnagare och hardjur (harar, kaniner, sork)

Fältharesjuka
Hantavirus (sorkfeber med flera)
Harpest
Kaningulsot (RVHD)
Kaninpest
Lungmask hos hare
Sorkfeber

Hjortdjur (hjort, kronhjort, ren, rådjur, älg med mera)

Blåtunga
Bukhålemask hos hjort
Chronic Wasting Disease (CWD)/avmagringssjuka
Diarré hos rådjur
Hjortlusflugan
Hjärnhinnemask (Elaphostrongylus)
Lungmask hos rådjur
Nodulär onchocercos hos kronhjort
Nässtyngflugor
Pasteurellos hos hjort
Perukhorn
Pälsätare hos rådjur
Tuberkulos hos hjort

Vildsvin

Afrikansk svinpest

Vildlevande fåglar

Aspergillos
Blodparasiter hos andfåglar
Duvpest
Fågelinfluensa
Fågelkolera
Fågelkoppor
Gapmask
Hjärtmask hos sångsvan
Salmonella hos småfåglar
Sarcocystos hos änder
Trichomonas hos grönfink

Sjukdomar som drabbar flera arter

Botulism
Fågeltuberkulos
Fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum)
Harpest
Hundens dvärgbandmask (Echinococcus granulosus)
Koccidios
Listerios
Lungmask hos grävling
Pseudotuberkulos
Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis)
Salmonella hos igelkottar
Stafylokockinfektioner
Toxoplasmos
Trikiner
Valpsjuka

Rovdjur

Pälslöss hos björn
Spolmask hos brunbjörn
Ullrävssjuka
Vargar - Grankvistar orsak till sjukdom och död

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls