Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nässtyngflugor hos rådjur och älg

SVA undersöker förekomsten av styngflugelarver hos rådjur och älgar i landet. Parasiten kan bara ses i svalg eller näshåla under vår och sommar.

Du som är eftersöksjägare och tar hand om eller avlivar till exempel trafikskadat vilt året runt är den som har möjlighet att påvisa var i landet styngflugan finns.

Rådjurets nässtyngfluga

Utbredning av nässtyng i Sverige 2014

Ungefärliga platser där fynd av svalgkorm hos älg har gjorts och registrerats på SVA, antingen vid älgobduktioner, inskickade parasiter eller foton på parasiter. Parasitens utbredning speglas genom symboler i olika färg och form. (Klicka på bilden för ett större, högupplöst format.) Karta: Arne Söderberg/SVA

Under våren 2013 fick SVA foton på ett avlivat rådjur från Skåne, där typiska styngflugelarver kröp ur näsan efter avlivningen. Larver skickades inte in så de kunde inte artbestämmas, men troligen rörde det sig om rådjurets nässtyngfluga Cephenemyia stimulator. Under 2015 fick SVA styngflugelarver från två trafikdödade rådjur från norra Skåne som artbestämts till Cephenemyia stimulator. För att bevaka flugans vidare spridning tar vi också fortsättningsvis gärna emot rapporter och fluglarver från rådjur angripna av svalgstyngflugor.

Älgens nässtyngfluga

Älgens nässtyngfluga Cephenemyia ulrichii har sedan åtminstone mitten av 1970-talet funnits i norra delarna av landet där den kommit från Finland. Efter att ha spridit sig söderut i Sverige finns nu nässtyngflugan etablerad i hela landet. Enligt rapporter från vissa områden noteras nässtyng”ofta” hos älg som trafikdödas under sommaren. Fynd av älgens nässtyngfluga som rapporterats in till SVA mellan 1975 och 2014 finns redovisade på kartan intill.

Vid fynd

Hittar du styngflugelarver i svalget eller i näshålan hos avlivade rådjur (troligast i Skåne län) eller älgar från hela landet under vår och sommar så vill SVA gärna ha några exemplar inskickade för typning. Även hela huvudet från ett angripet djur går bra att skicka in. De vita upp till fyra cm långa larverna ses enklast i bakre delen av svalgområdet när tungan tas ur eller när huvudet har skurits av.

För att kartlägga var parasiterna finns behöver vi även information om var (kartkoordinater, kommun, län) och när djuret hittats eller avlivats, samt dina kontaktuppgifter (namn, adress, mobilnr, e-post) så att du kan få en kopia på undersökningarna.

Skicka in prov

Larver
Lägg ett flertal larver i en plastburk eller plastpåse, förslut väl i en extra plastpåse. Lägg prov och remiss (pdf) i ett vadderat kuvert.

Hela huvudet
Kontakta SVA så skickar vi ut en transportkartong, plastsäck med mera. Bifoga remiss (pdf). Kontakta via e-post vilt@sva.se eller telefonnr 018 - 67 40 00.

Tack på förhand för Dina insatser för Viltsjukdomsövervakningen!

Råbock, Cephenemyia stimulator larver i nos. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: Emil Lundström

Älg, Cephenemyia ulrichii, med larver i svalg. (Klicka på bilden för ett större format.) Foto: SVA

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls