Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

PALE-BLU

Publicerad 2017-12-19

Målet med projektet är att förstå samspelet mellan smittämne, djurbestånd och miljö. Ett syfte är att utveckla en mer detaljerad och aktuell molekylär, epidemiologisk karta över de stammar av bluetongue-virus som cirkulerar i Europa och dess grannländer. Projektet, som startade i september, pågår under 4 år, 2017 – 2021. Arbetet ingår i EU-programmet Horizon 2020 Animal Health.

Inom projektet planeras också för att utveckla innovativa multiplexdiagnostiska verktyg för att identifiera och typa bluetonguevirus. Forskarna vill också försöka karaktärisera överföringen av virus från bärare bland idisslarna, hur djuren infekteras, hur viruset förökas och vilken kapacitet svidknotten har att smitta djuren.

Projektet kommer att omsätta omkring sex miljoner euro.