Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Validering av förebyggande rutiner och diagnostik vid håravfall i nötbesättningar med utegångsdjur

Publicerad 2020-01-09
Målet är att öka kunskapen om vilka faktorer som kan orsaka håravfall, hur diagnosen bäst ställs och om det finns förebyggande rutiner, i så fall vilka, som delvis skulle kunna ersätta en tidig behandling med läkemedel emot håravfall. Det övergripande målet är att öka kunskapen om förebyggande rutiner mot håravfall hos utegångsdjur för att på sikt kunna reducera användandet av antiparasitära läkemedel med bibehållen djurvälfärd. Projektet är en fortsättning på ett pågående projekt (5.2.18-04422/2018) där vi ser att vi behöver förlänga projektet ett år till för att verifiera våra preliminära resultat.