Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Laboratorietekniker, laboratorieassistent eller biomedicinsk analytiker

Friska djur – trygga människor

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s verksamhetsidé är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommunikation. Vi är cirka 350 anställda och finns på Ultunaområdet, Uppsala. 

Vid sektionen för forskning och utveckling vid avdelningen för mikrobiologi bedriver vi forskning inom virologi, bakteriologi och parasitologi, samt infektions- och organismbiologi.

Arbetsuppgifter

Arbetet innebär att stödja forskningsaktiviteter genom att strukturera och organisera material (instrument, förvaring, etc) i laboratorium. Innebär måttliga lyft och dokumentering.

Kvalifikationer

Lämplig naturvetenskaplig utbildning med flerårig erfarenhet av arbete i laboratoriemiljö med biologiskt material (gärna mikrobiologiskt) och god organisationsförmåga.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för arbetsuppgifterna, såsom flexibilitet, samarbetsförmåga, god kommunikativ förmåga, initiativtagande samt att du kan arbeta både självständigt och i team.

Tjänsten är tidsbegränsad till 3 månader och tillträde snarast enligt överenskommelse.

Utöver kraven ovan, kommer vi – vid urval och inför beslut om anställning – särskilt att beakta om den sökande omfattas av den arbetsmarknadspolitiska åtgärden, moderna beredskapsjobb.

SVA samarbetar med Arbetsförmedlingen i rekryteringen och du som söker bör kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen om du är intresserad av att söka anställningen. 

Har du frågor? Kontakta sektionschef Håkan Andersson eller HR-specialist Susanne Östling. Facklig företrädare för ST är Carina Pettersson, för SACO Magnus Thelander och för SEKO Theres Andersson. Samtliga nås via e-mail: fornamn.efternamn@sva.se eller via telefon 018-67 40 00.

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Välkommen med din ansökan senast onsdagen den 26 september 2018

Behandling av personuppgifter:

SVA behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

De personuppgifter som samlas in är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt författning, exempelvis för diarieföring.

SVA är en myndighet vilket innebär att alla uppgifter som skickas till oss kan bli allmänna handlingar.

SVA sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt.

Du har rätt att begära

- information om de personuppgifter som finns om dig

-  rättelse av de personuppgifter som inte stämmer eller radering av personuppgifter

- begränsning av behandling eller invända mot behandling. 

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, exempelvis för begäran om registerutdrag, skriv till Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala.

Du har rätt att lämna klagomål till datainspektionen på hur dina uppgifter behandlas. 


Bifoga fil
Bifoga fil
Bifoga fil
   
   
* Personnummer 
* Förnamn 
* Efternamn 
* E-post 
* Telefonnr 
Mobilnummer 
* Adress 
* Postnummer 
* Postadress 
   
Utbildning 
Nuvarande / senaste arbetsplats 
Relevant erfarenhet övrigt