Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Sektionschef till sektionen för kemiska analyser

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en expertmyndighet med beredskapsuppdrag under Näringsdepartementet. SVA:s verksamhetsidé är att främja djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och kunskapskommunikation. Vi är cirka 350 anställda och finns på Ultunaområdet, Uppsala.

Avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet(KMF) består av drygt 30 personer med olika naturvetenskapliga kompetenser. Inom Sektionen för kemiska analyser, arbetar vi främst med dopningskontroll av hästar, läkemedelsanalyser och toxinanalyser i foder. Den huvudsakliga analystekniken som används är UHPLC-MS/MS. Kvalitetssäkring är en viktig del av vår verksamhet och vi verkar under såväl ackreditering enligt ISO17025, som Good Laboratory Practice (GLP). Förutom rutinmässig analysverksamhet ägnar vi oss åt metodutveckling, metodvalidering och FoU.

I din roll som sektionschef kommer du att ansvara för drifts- och utvecklingsfrågor vid sektionen och förväntas företräda verksamheten utåt mot exempelvis hästsportorganisationer, läkemedelsföretag, andra myndigheter och forskningsinstitutioner. Du är intresserad av att utveckla verksamheter och team samt tycker om att se ett resultat av ditt arbete. Som person är du driven och självgående. Din ledarstil är tydlig och kommunikativ, du skapar engagemang samt får saker att hända. Du prioriterar och delegerar arbetsuppgifter, tar initiativ till förbättringar, fattar egna beslut samt möter uppsatta mål. Personal- och budgetansvar ingår i uppdraget.

Du som söker har chefserfarenhet med vana att leda kemiskt laboratoriearbete. Du har en universitetsutbildning med relevant inriktning inom analytisk kemi eller motsvarande. Det är meriterande om du också är disputerad och har forskningserfarenhet inom ämnet. Du är intresserad av att på heltid leda och utveckla en sektion där det finns rutinmässigt analysarbete såväl som forsknings- och utvecklingsverksamhet. Det är meriterande om du har ett kontaktnät mot universitet och/eller läkemedelsindustri. Du bör ha en god pedagogisk förmåga och vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper, att du har en hög social kompetens, är drivande och att du kan arbeta både självständigt och i grupp. Du har lätt att för ta externa kontakter och har kundfokus. Erfarenhet av kvalitetssäkringsarbete är meriterande. Det är viktigt att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Har du frågor? Kontakta avdelningschef Mikael Hedeland eller HR-specialist Susanne Östling. Facklig företrädare för SACO är Magnus Thelander, för ST är Carina Pettersson och för SEKO är Theres Andersson. Samtliga nås via e-mail: fornamn.efternamn@sva.se eller växel-nr 018 67 40 00.

Inför rekryteringsarbetet har SVA tagit en medveten aktiv ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.

Låter det här intressant? Så här söker du tjänsten med nedanstående formulär. Skicka med ett personligt brev och ditt CV genom att bifoga Word-dokument eller PDF-fil från din dator. Bifogade filer får vara maximalt 20 Mb.

Fyll sedan i dina personuppgifter i formuläret längre ner och skicka ansökan. Observera att fälten med * är obligatoriska att fylla i men vi vill att du fyller i samtliga fält för att kunna behandla din ansökan på bästa sätt. 

När du skickat din ansökan kommer en bekräftelse på att din ansökan mottagits visas. Inom kort får du också en bekräftelse till den e-postadress som du har angivit. 

SVA är en myndighet vilket innebär att alla meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. 

Välkommen med din ansökan senast söndagen den 6 maj 2018.

Behandling av personuppgifter:

SVA behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.
De personuppgifter som samlas in är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt författning, exempelvis för diarieföring.

SVA är en myndighet vilket innebär att alla uppgifter som skickas till oss kan bli allmänna handlingar.
SVA sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt.

Du har rätt att begära
- information om de personuppgifter som finns om dig
- rättelse av de personuppgifter som inte stämmer eller radering av personuppgifter
- begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Kontaktuppgift till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud, exempelvis för begäran om registerutdrag, skriv till Statens veterinärmedicinska anstalt, 751 89 Uppsala.

Du har rätt att lämna klagomål till datainspektionen på hur dina uppgifter behandlas.

 

 


Bifoga fil
Bifoga fil
Bifoga fil
   
* Personnummer ÅÅMMDD-XXXX 
* Förnamn 
* Efternamn 
* E-post 
* Telefonnr 
Mobilnummer 
* Adress 
* Postnummer  
* Postadress 
Har du chefserfarenhet med vana att leda kemiskt laboratoriearbete? 
Har du erfarenhet av kvaliterssäkringsarbete? 
Utbildning? 
Utbildning inom vilket område? 
Hur hittade du den här lediga tjänsten?